48. Zeescouts Brussel bestaan 5 jaar

Bij zeescouts denken velen wellicht eerder aan Oostende of De Panne dan aan Brussel. En toch, de zeescouts Roodbaard uit Brussel bestaan al vijf jaar en die verjaardag hebben ze gevierd met enkele andere scouts- en chirogroepen. Voor een goed begrip, de bezoekers zijn landtroepen die voor 1 dag het ruime sop hebben gekozen. Een initiatief dat ook past in de 100ste verjaardag van alle Belgische zeescoutsgroepen.