209. Overleven wilde parkieten de winter in Brussel?

Oh, papegaaiachtigen! De exoten die de stad ’s winters kleur geven. Sinds het libertijnse park- en tuingedrag van die uitheemse vogelsoort, is de parkiet buiten een volière een vertrouwd stadsbeeld geworden. Want zie, de cultuurdienst van de ambassade van Frankrijk in Brussel nam ooit een groene parkiet als logo voor haar evenementaankondigingen. “Omdat de exotische vogel een symbool is voor de cultuurdiversiteit in Brussel,” luidt de promo. Naar de vraag nu. Kunnen parkieten hier de winter overleven?