165. 'Aanbod technisch en beroepsonderwijs moet omhoog'

Als het van de Vlaamse schoolinspectie afhangt, dan moeten acht Brusselse Nederlandstalige basisscholen de deuren sluiten. Dat staat te lezen in het jaarlijks rapport van de Vlaamse onderwijsinspectie. De Brusselse scholen scoren in die doorlichting trouwens minder goed dan de Vlaamse. Ze doen het ook slecht op het vlak van de huisvesting en het aanbod is niet aangepast aan de Brusselse realiteit.