104. Actiris wil werklozen nog beter begeleiden

De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris heeft zijn prioriteiten voor de komende 5 jaar vastgelegd. Opvallend daarbij is de focus op nog meer individuele begeleiding van werklozen.